Mapa Serwisu Instytut Elektroenergetyki PW: Struktura organizacyjna
Nowości
Organizacja
--> Menu

Dyrekcja
Dyrektor: prof. Jan Machowski
dalej -->


Dział Ekonomiczny
Kierownik:
Halina Jurkiewicz dalej -->

Zakłady
  1. Automatyka elektroenergetyczna dalej -->

  2. Sieci i systemy Elektroenergetyczne dalej -->

  3. Elektrownie i Gospodarka Elektroenergetyczna dalej -->

  4. Elektrotermia
    dalej -->


  5. Technika Świetlna
    dalej -->


Dyrekcja Instytutu

--> Dyrektor Instytutu

Prof. nzw. dr hab. inż. Sylwester Robak
tel. 234 7255 Gmach Mechaniki pok. 4

--> Wicedyrektor ds. nauki

dr hab. inż. Łukasz Nogal
tel. 234 5843 Gmach Mechaniki pok. 9B
tel. 234 7255 Gmach Mechaniki pok. 5

--> Wicedyrektor ds. studiów

dr inż. Karol Pawlak
tel. 234 5699 Gmach Elektrotechniki Klatka C pok. 205
tel. 234 7255 Gmach Mechaniki pok. 5

--> Sekretariat

Katarzyna KLANG-WŁODARCZYK
tel. 234 7255, 234 5085 fax 234 5084 Gmach Mechaniki pok. 12

Dział Ekonomiczny

--> Kierownik

mgr inż. Iwona RYCHAŁKIEWICZ
tel. 234 5865 Gmach Mechaniki pok. 10

Zakłady

--> ZAKŁAD AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ /AE/

Kierownik - dr hab. inż. prof. PW Désiré RASOLOMAMPIONONA
tel. 234 7351, 234 5074, fax. 234 5617 Gmach Mechaniki pok. 111A

Sekretariat - Ewa WRÓBLEWSKA
tel. 234 7611, 234 5074 fax. 234 5617 Gmach Mechaniki pok. 9A

--> ZAKŁAD SIECI I SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH /SIS/

Kierownik - prof. dr hab. inż. Mirosław PAROL
tel. 234 7495 Gmach Mechaniki pok.4

Sekretariat
tel. 234 5501 fax. 234 5067 Gmach Mechaniki pok.4

--> ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ /EIG/

Kierownik - prof. dr hab. inż. Józef PASKA
tel. 234 2564 Gmach Elektrotechniki 209

Sekretariat
tel. 234 7366 fax 234 5073 Gmach Elektrotechniki 209

--> ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ /TS/

Kierownik - prof. dr hab. inż. Wojciech ŻAGAN
tel. 234 7560 Gmach Elektrotechniki pok. 514
tel. 234 7563 fax 234 5076 Gmach Elektrotechniki pok. 415

ZESPÓŁ TECHNIKI ŚWIETLNEJ I ZESPÓŁ ELEKTROTERMII

Sekretariat - Jolanta MISZCZAK
tel.234 7563 fax 234 5076 Gmach Elektrotechniki pok. 415

--> ZAKŁAD TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ /TE/

Kierownik - dr hab. inż. Mirosław LEWANDOWSKI
tel. 234 7344 Gmach Elektrotechniki pok. 509
tel. 234 7344 fax 234 7551 Gmach Elektrotechniki pok. 509